Dodatna poluga za pokazivače smjera

Dodatna prepravka namijenjena za sva osobna vozila koja omogućava osobi s poteškoćama lijeve ruke prilagodbu obavljanja istih funkcija na desnu ruku.

DOSTUPNO: po narudžbi (odmah)
CIJENA: na upit

Kontaktirajte nas

poluga-pokazivace-smjera
poluga-pokazivace-smjera

Dodatna poluga za brisače i mjenjač

Dodatna prepravka namijenjena za sva osobna vozila s ručnim mjenjačem koja omogućava osobi s poteškoćama desne ruke prilagodbu obavljanja istih funkcija na lijevu ruku.

DOSTUPNO: po narudžbi
CIJENA: na upit

Kontaktirajte nas


Poluga ručne kočnice na lijevo

Dodatna prepravka namijenjena za osobna vozila koja omogućava osobi s poteškoćama desne ruke korištenje ručne kočnice lijevom rukom

DOSTUPNO: po narudžbi
CIJENA: na upit

Kontaktirajte nas