Upravljanje gasa lijevom nogom

Dodatni uređaj namijenjen za sva osobna vozila s automatskim mjenjačem koji omogućava osobi s invaliditetom desne noge upravljanje papučicom gasa lijevom nogom.

Ugrađeni uređaj omogućava nesmetanu uporabu vozila drugim vozačima istog vozila, jer funkcionira na način da se za potrebe korištenja osobi s invaliditetom papučica spušta (otkvači), a za korištenje ostalih vozača potrebno je papučicu podignuti i zakvačiti ispod armature.

DOSTUPNO: odmah
CIJENA: na upit

Kontaktirajte nas

Uređaj izvan funkcije

Uređaj u funkciji


Električna spojka

Dodatni uređaj namijenjen za sva osobna vozila s ručnim mjenjačem koji omogućava osobi s invaliditetom lijeve noge upravljanje papučicom spojke.

Uređaj funkcionira na način da uključivanjem prekidača na uređaju elektronički sklop preuzima upravljanje papučicom spojke putem kompjutera, senzora i elektromotora. Na taj način manualna spojka poprima karakteristike automatske, a isključivanjem prekidača, automatska spojka vraća se u prvobitnu funkciju, manualnu.

DOSTUPNO: nedostupno
CIJENA: na upit

Kontaktirajte nas