Dodatno pomicanje sjedišta prema natrag

Dodatno pomicanje sjedišta prema natrag

Dodatna prepravka kada se radi o osobi višeg rasta ili kada osoba ima problema s kralježnicom, pa nije u mogućnosti sjediti uspravno ili ne može sjediti na cijelom sjedalu.


Prepravke vozila za osobe nižeg rasta

Dodatne prepravke za potrebe osoba nižeg rasta odnose se na prilagodbu sjedala i na podizanje podnice vozila i papučica za upravljanje, po mjeri pojedinca.

Prilagodbu sjedala

Podizanje podnice vozila


Prepravke vozila za osobe kraćih ruku

Prepravke vozila za osobe kraćih ruku

Dodatne prepravke za potrebe osoba kraćih ruku po potrebi pojedinca.


Bočni produžetak sjedala za ulazak i izlazak

Dodatna prepravka koja olakšava ulazak i izlazak iz vozila.

Bočni produžetak

Bočni produžetak zatvoren