Retrovizor unutrašnji s homologacijom

Retrovizor unutarnji

Retrovizor unutarnji

Uz propisane (standardne) uređaje i opremu, vozila B kategorije za potrebe autoškola, moraju imati dodatno unutarnje zrcalo (retrovizor).

Dodatno unutarnje zrcalo kao jedan od uređaja koji omogućuje instruktoru vožnje nadzor nad vozilom, mora biti odobrenog tipa – homologirano prema važećim ECE pravilnicima u RH.

Homologirano unutarnje ogledalo pogodno je za sve tipove vozila, a pričvršćuje se ljepljivom trakom specijalne kakvoće.

CIJENA: na upit

Kontaktirajte nas


 

Retrovizor vanjski s homologacijom

Retrovizori vanjski

Retrovizori vanjski

Uz propisane (standardne) uređaje i opremu, vozila B kategorije za potrebe autoškola, moraju imati i dva dodatna vanjska zrcala (retrovizora).

Dodatna vanjska zrcala omogućuju instruktoru vožnje promatranje ceste i prometa, te nadzor nad vozilom. Ogledala moraju biti odobrenog tipa – homologirana prema važećim ECE pravilnicima u RH.

Homologirana dodatna vanjska ogledala pričvršćuju se pasicama i trenutno jedina zadovoljavaju postojeće Pravilnike.

CIJENA: na upit

Kontaktirajte nas